Firmamız tüm Viessmann ürünlerinin yetkili satıcısıdır.

Bir ısıtma sisteminin görevi insanın bulunduğu ortamların özellikle kış mevsiminde ısıtılması olarak tanımlanır. Daha açık olarak yapılan tanımda ise, insan vücudunun ısı kaybını soğuk mevsimde çevrenin ısıtılması ile ayarlamaktır. Bu ayarlama sonucunda, insan vucudunda üretilen ısı ve dışarıya verdiği ısı miktarı arasında bir denge oluşur ve insan kendisini fizyolojik olarak rahat hisseder.

Rahatlık duygusunu etkileyen faktörler, giyilen elbise ve yapılan faaliyetler dışında; özellikle hava sıcaklığı, ortalama duvar sıcaklığı, havadaki nem, hava hakareti ve havanın temizliğidir. Kullanılan ısıtma sistemi, bu faktörlerden sadece iki tanesini doğrudan doğruya etkiler. Bunlar, hava sıcaklığı ve ısıtma yüzeylerini de göz önüne alan duvar sıcaklığıdır. Bu iki faktör, birlikte kullanılır, duyulur sıcaklık kavramı içinde ele alınır. Geri kalan faktörler ise sadece bir iklimlendirme tesisatı, rahat ve sağlıklı bir ortam havasının elde edilmesi için kurulan tamamen yeterli teknik bir araçtır.

Enerji kaynaklarımızın sınırlı olduğu, ayrıca tüketimlerinin çevre ortama gelen yük olduğu anlayışı, ısıtma tekniği konusunda enerji tasarrufunun büyük anlam kazanmasına yol açmıştır. Enerji tüketiminin azaltılması için birçok kısa ve uzun vadeli tedbirlerin alınması ve hem yapılsal hemde teknik anlamda çeşitli metotların uygulamaya sokulması ısıtma tekniğinin günümüzdeki gelişim durumunu göz önüne sermektedir. Yakın gelecek için ise kısmen yönetmeliklerle de yönlendirilen, çevre dostu yanma işlemleri ile ilgili önemli gelişmelerin gerçekleşmesi hedeflenmiştir.

Bir ısıtma sisteminden beklenen özellikler aşağıdaki şekilde karakterize edilebilir.

  1. Isıtılan ortamdaki duyulur sıcaklık değeri, yani hava ve ortalama duvar sıcaklığının ortalaması dikey ve yatay doğrultularda birbirine yakın, yaklaşık 20 C ile 22 C değerlerini almalı ve de bu değer zamanla değişmemelidir. Bu durumda yiyeceklerin vücut içinde yanması ve kasların kullanıldığı hareketler sonucunda oluşan vücut ısısı ile çevre ortama verilen ısı arasında devam eden bir denge durumu oluşur.
  2. Isıtma sistemi ayarlanabilir olmalıdır. Yani duyulur sıcaklı ortamdaki bireyin isteğine bağlı olarak belli sınırlar içinde değiştirilebilmelidir. Ayar sistemi, aynı zamanda olabildiğince hızlı çalışmalı ve atalet kuvvetine bağlı olmamalıdır. Bu şekilde, özellikle ortamın hızlı bir şekilde ısıtılabilmesi sağlanmalıdır.
  3. Ortam havası yani iç mekan, ısıtma sistemiyle daha kötü bir duruma getirmemelidir. Özellikle fark edilir bir toz, zararlı gaz ve buhar üretiminin gerçekleşmesi söz konusu olmamalıdır. Ayrıca rahatsız edici ses ve hava akımlarının oluşmasının önlenmesi gerekir. Isıtma için kullanılan elemanların temizliği kolay ve mimari açıdan hoşa giden şekilde olmalıdır.
  4. Isıtma sisteminde konfor (hava kalitesi) için ısıtılması gereken dış havanın cereyan yapmadan ve rahatsız edici hava akımları oluşturmadan kullanılması gereklidir.
  5. Isıtma sisteminin, satın alma ve işletme maliyetlerinin yüksek olmaması gereklidir. Sistem, özellikle tasarrufa yatkın ve ekonomik bir şekilde işletilebilmelidir.
  6. Isıtma sisteminin çevre dostu olması gerekir. Bununla ilgili yönetmeliklerle düzenlenen ateşleme ve yakıt konusunda çeşitli önlemler vardır. Baca çıkışları da bu konuya dahildir.

Belirtilen hususların hepsini birden sağlayan bir ısıtma sisteminin bulunmaması gayet normaldir. Günümüzde kullanılan bütün ısıtma sistemlerinin, çok eskiden beri kullanılan ocak ateşinden, modern düşük sıcaklıklı ısıtma sistemine kadar, birçok avantajları ve dezavantajları vardır. Ancak bir bütün olarak bakıldığında, ısıtma tekniği yüksek bir düzeye ulaşmıştır. Göz önüne alınan herhangi bir durumda, hangi ısıtma sisteminin seçileceğini birçok faktör belirler. Genel cinsi, çevre ortama olan etki, tesisat ve işletme maliyetleri ve yerel yönetmelikler sayılabilir.

Isıtma sistemi tesisatları, aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilirler:

Isı üreticinin durumu: Yerel, merkezi bina ve uzaktan ısıtma sistemleri;

Enerji Tipi: Kömür, gaz, yağ, elektrik, doğadan kazanılan enerji (güneş enerjisi ve ısı pompası ısıtmaları);

Isı taşıyıcıları: Sıcak su, kızgın su, buhar ve hava;

Isı aktarmanın tipi: Konveksiyon, ışımadan, havadan ve birleşik sistemleri ısıtma sistemleri