Türkiye’deki güneş ışınımı oranı , Avrupa geneliyle karşılaştırıldığında çok daha yüksektir ve bu nedenle güneş enerjisine yatırımı karlı seçenekler arasına koymaktadır. Bir yıllık süre esas alındığında toplam güneş görünürlüğü 2640 saattir. Buna göre güneş günde ortalama 7,2 saat için görünürdür.

Düzlemsel güneş kolektörleri güneş ışığını azami oranda toplamak ve en yüksek getiriyi üretmek üzere tasarlanmıştır. Evsel sıcak su ısıtması ve mahal ısıtması için gerekli olan toplam enerjinin %60’ından fazlasını karşılamanıza yardımcı olabilir. Yüksek verimlilik ve yüksek soğurma oranları absorber yüzeye sahip düzlemsel kolektörler sayesinde garanti edilmektedir.

Güneş kolektörleri kazan, ısı pompası ve bivalent boylerler gibi mevcut ısı ekipmanlarınıza entegre edilebilirler ve tüm kurulum platformları için uygundurlar.

Günden güne artan enerji fiyatları sayesinde güneş kolektörü yatırımı en kısa zamanda kendini amorti eder. Unutulmamalıdır güneş bedava enerjidir.