Basınçlı hava tesisatı, ana boru şebekesinin maliyeti (genelde) basınçlı hava sisteminin tesis (kuruluş) maliyetinin yüksek bir kısmını (oranını)
oluşturur. Boru çapını küçük seçmek yatırım maliyetini düşürür; ama, sistemdeki basınç kaybı boru çapı küçüldükçe büyüdüğü için, basınçlı hava sisteminin işletme maliyeti yükselir. Sonuç olarak, başlangıçta boru çapını küçük seçerek yapılacak maliyet tasarrufu , kısa bir süre sonra, basınç kayıplarından ileri gelen işletme maliyeti artışının altında kalarak, anlamını yitirecektir.

Yeni yada yeniden düzenlenen bir tesiste basınçlı hava tesisatının boru yerleşimi (buhar, su v.s boru şebekesi ve elektrik bağlantılarından daha) öncelikli olarak planlanmalıdır; aksi takdirde, ana boru şebekesinin diğer boru şebekeleri ve elektrik bağlantılarıyla çakışmaması için, dolambaçlı yapılması gerekir ki; bu da, basınç kayıplarının artmasına yol açar.

Basınçlı hava tesisatı ana boru şebekesi iki türlü olabilir:

(a) Kullanım noktasına yada noktalarına kadar giden tek bir besleme hattı.

(b) Çember (Halka, Ring) düzeninde ana boru şebekesi.

Kullanım noktası ve besleme (kompresör) yeri birbirine yakın tesisler için, tek hatlı ana boru şebekesi yeterlidir. Bu durumda, boru çapının borudan geçecek en yüksek hava miktarına (debisine) göre bulunacak basınç kaybı değerinin izin verilen en yüksek basınç kaybından az olmasını sağlayacak büyüklükte (veya daha büyük) olması gerekir. Tüm boru şebekesinin iyi desteklenmesi gerekir.